CARLSHÄLLS GÅRD
Tel: 08-668 07 10

Karlshällsvägen 14
SE 117 33 Stockholm
Hitta hit>


Villkor vid konferensbokning samt för företagsmiddag/fest i anslutning till konferens eller fristående från konferens - 2023

Beställning

Senast 7 dagar innan angivet datum för arrangemangets början önskar Carlshälls Gård definitivt besked om antalet deltagare. Eventuell avvikande kost/allergier önskar vi 14 dagar innan. Om så inte sker, och antalet personer blir mindre än i den bekräftade beställningen, debiteras det antal som angivits i beställningen. Beställningen bekräftas skriftligen av företaget.

Avbeställning

Minskas antalet deltagare är beställaren betalningsskyldig för det felande antalet enligt följande:
a)    Vid avbeställning senare än 4 veckor före konferensen/middagen (uppgiftsdag 1), skall beställaren ersätta företaget med 75% av det avtalade priset för konferenslokaler och måltidskostnader inkl. dryck, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas med ett ekonomiskt likvärdigt arrangemang.
b)    Vid avbeställning senare än två veckor före konferensen/middagen (uppgiftsdag 2), skall beställaren ersätta företaget med 100% av det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas med ett ekonomiskt likvärdigt arrangemang.

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.  Faktura per 15 dagar efter godkänd kreditprövning (eller känd kund). Därefter debiteras dröjsmålsränta med 11 procent från förfallodagen.

Force Majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

//Carlshälls Gård org.nr 556474-0222

Se våra filmer

Följ oss