CARLSHÄLLS GÅRD
Tel: 08-668 07 10

Karlshällsvägen 14
SE 117 33 Stockholm
Hitta hit>


Bestämmelser gällande vid konferensbokning 2020

Carlshälls Gård AB org.nr 556474-0222


Beställning

Senast 7 dagar innan angivet datum för arrangemangets början önskar
Carlshälls Gård definitivt besked om antalet deltagare. Eventuell avvikande
kost/allergier önskar vi 14 dagar innan. Om så inte sker, och antalet personer blir mindre än i den bekräftade beställningen, debiteras det antal som angivits i beställningen. Beställningen bekräftas skriftligen av företaget.

Avbeställning

Minskas antalet deltagare är beställaren betalningsskyldig för det felande antalet enligt följande:

a) Vid avbeställning senare än 4 veckor före konferensen (uppgiftsdag 1), skall beställaren ersätta företaget med 75% av det avtalade priset för konferenslokaler och måltidskostnader inkl. dryck, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

b) Vid avbeställning senare än två veckor före konferensen (uppgiftsdag 2), skall beställaren ersätta företaget med 100% av det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

Betalning

  • Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.
  • Faktura per 15 dagar.
  • Därefter debiteras dröjsmålsränta med 11 procent från förfallodagen.

Force Majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Carlshälls Gård AB. Karlshällsvägen 14, Långholmen. 117 33 Stockholm. 08-668 07 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - www.carlshallsgard.se

Se våra filmer

Följ oss